• Φωτογραφία

 • Όνομα

 • Χρήση από Τμήμα

 • Campus

 • Όροφοι

 • Χάρτες

 • Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Campus: Πανεπιστημιούπολη, Ριο
 • Όροφοι: 1
 • Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Campus: Πανεπιστημιούπολη, Ριο
 • Όροφοι: 1
Λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο

1

 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολη, Ριο
 • Όροφοι: 1
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολη, Ριο
 • Όροφοι: 1
Λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο

2

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 2
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 2
Λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο

2

 • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 2
 • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 2
 • Άλλα Κτίρια
 • Campus: Κουκούλι
 • Όροφοι: 1
 • Άλλα Κτίρια
 • Campus: Κουκούλι
 • Όροφοι: 1
Τμήμα Χημείας
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο

3

 • Τμήμα Χημείας
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 3
 • Τμήμα Χημείας
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 3
Λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο

4

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 4
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 4
 • Τμήμα Χημείας
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 4
 • Τμήμα Χημείας
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 4
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο

3

 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 3
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Campus: Πανεπιστημιούπολή, Ριο
 • Όροφοι: 3
 • Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Campus: Μεσολόγγι
 • Όροφοι: 0
 • Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Campus: Μεσολόγγι
 • Όροφοι: 0
 • Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Campus: Κουκούλι
 • Όροφοι:
 • Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Campus: Κουκούλι
 • Όροφοι: