• Φωτογραφία

 • Όνομα

 • Χρήση από Τμήμα

 • Κτίριο

 • Τύπος

 • Θέσεις

 • WiFi

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

374

Ναι

Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 374
 • WiFi : Ναι
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Τμήμα Ιατρικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 374
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

208

Ναι

Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 208
 • WiFi : Ναι
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Τμήμα Ιατρικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 208
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

208

Ναι

Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 208
 • WiFi : Ναι
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Τμήμα Ιατρικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 208
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φαρμακευτικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Υπόγειο
Αμφιθέατρο

140

Ναι

Αμφιθέατρα Ιατρικής
Υπόγειο
 • Τμήμα Φαρμακευτικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 140
 • WiFi : Ναι
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Υπόγειο
Τμήμα Φαρμακευτικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 140
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

112

Ναι

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 112
 • WiFi : Ναι
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 112
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

168

Ναι

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 168
 • WiFi : Ναι
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 168
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

77

Ναι

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 77
 • WiFi : Ναι
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 77
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

63

Ναι

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 63
 • WiFi : Ναι
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 63
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

63

Ναι

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 63
 • WiFi : Ναι
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 63
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

70

Ναι

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 70
 • WiFi : Ναι
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 70
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Αίθουσα διδασκαλίας

112

Ναι

Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 112
 • WiFi : Ναι
Κτίριο Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 112
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Χημείας
Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

70

Ναι

Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
 • Τμήμα Χημείας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 70
 • WiFi : Ναι
Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
Τμήμα Χημείας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 70
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Χημείας
Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

72

Ναι

Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
 • Τμήμα Χημείας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 72
 • WiFi : Ναι
Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
Τμήμα Χημείας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 72
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Χημείας
Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

72

Ναι

Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
 • Τμήμα Χημείας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 72
 • WiFi : Ναι
Βόρειο Χημείας
Ισόγειο
Τμήμα Χημείας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 72
WiFi : Ναι
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών